Narodowe Święto Konstytucji Trzeciego Maja, 73 Rocznica Zakończenia Walk o Wolin