Klasa wojskowa?


Prawie 200 ofert w całej Polsce sprawdź na interaktywnej mapie – cutt.ly/PROGRAMY Zachodniopomorskie to dwanaście klas Oddziałów Przygotowania Wojskowego i jedna Cybermil.
KLASA CYBERMIL
• I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Stargardzie
ODDZIAŁY PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO
• Liceum Ogólnokształcące w Szkole Mistrzostwa Sportowego z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 1w Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach;
• Liceum Ogólnokształcące „Zdroje” w Szczecinie;
• II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Stargardzie;
• Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Z. Herberta w Trzebiatowie;
• Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie;
• I Liceum Ogólnokształcące w Prywatnym Centrum Edukacyjnym „Szkoły Sukces”
w Białogardzie;
• Liceum Ogólnokształcące „Computer College” w Koszalinie;
• Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. prof. J. Radomskiego
w Tychowie;
• II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 7 w Białym Borze;
• Liceum ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Gen. Wł. Andersa
w Złocieńcu;
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 września 2001 r.
w Kaliszu Pomorskim;
• Technikum Zawodowe nr 1 Prof. W. Zina w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Wałczu.
Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych i ich rodzice z pewnością właśnie teraz zastanawiają się, jaką szkołę średnią wybrać. Jedną z popularniejszych opcji jest wybór klasy o profilu wojskowym. Warto wybrać taką, którą rekomenduje Ministerstwo Obrony Narodowej, bo program nauczania jest oparty o aktualne szkolenie wojskowe, a po jej ukończeniu absolwenci mają możliwość zostania żołnierzami.
Na początek warto sprawdzić, gdzie jest najbliższa szkoła, które bierze udział w projektach edukacyjnych MON. Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, które koordynuje programy Ministerstwa, opracowało specjalne narządzie, które to ułatwi. To interaktywna mapa, na której można znaleźć przydatne dane: adresy, telefony, e-maile oraz informację, w jakim projekcie szkoła uczestniczy. Z mapy można skorzystać tutaj: cutt.ly/PROGRAMY.
Możemy wybierać spośród dwóch programów. Pierwszy z nich to „CYBER.MIL z klasą”. Polegać on będzie na utworzeniu klas o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne”. „CYBER.MIL z klasą” to propozycja dla tych, którzy interesują się informatyką, a swoją zawodową przyszłość chcieliby widzieć w instytucjach wojskowych. Program zakłada kształcenie uczniów
w zakresie informatyki z uwzględnieniem zagadnień dotyczących cyberbezpieczeństwa, szczególnie
w obszarze bezpieczeństwa państwa.„CYBER.MIL z klasą” prowadzony będzie przez 3 pierwsze lata nauki w danym typie szkoły (licea i technika). W każdej klasie będzie ograniczona liczba uczniów – nie mniej niż 10 i nie więcej niż 15. Program nauczania obejmie takie obszary tematyczne jak: podstawy
i historia kryptografii, podstawy algorytmiki, podstawy cyberbezpieczeństwa, zarządzanie bezpieczeństwem danych i informacji. Nauka w takiej klasie umożliwi uczniom zdobycie wiedzy
i kompetencji z obszaru współczesnych zagrożeń cyfrowych, zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz kryptograficznych aspektów ochrony danych. W ramach kształcenia przewidziano zajęcia teoretyczne i praktyczne z wykorzystaniem nowoczesnych systemów operacyjnych i pakietów obliczeń symbolicznych. MON udzieli uczestnikom programu wsparcia finansowego na realizację zadania. Środki publiczne zostaną przekazane organom prowadzącym w formie dotacji celowych. Środki te będą mogły wykorzystać m.in. na zakup sprzętu komputerowego, drukarek, tablic interaktywnych, projektorów multimedialnych, licencji
i oprogramowania, dostarczania usług internetowych. Oznacza to, że szkoły będą dobrze wyposażone, a z potrzebnych materiałów dydaktycznych uczeń będzie mógł korzystać na miejscu, bez potrzeby główkowania, jak i gdzie wykonać zadanie domowe czy prezentację. Program ruszy we wrześniu 2021 – od nowego roku szkolnego. Zakwalifikowało się do niego 16 szkól. Szkołom chcącym uczestniczyć w projekcie postawiono bardzo wysokie wymagania, m.in. z zakresu poziomu kształcenia w wybranych przedmiotach, mimo to zainteresowania było ogromne.
Kolejna możliwość to uruchomiony w bieżącym roku szkolnym program Oddziały Przygotowania Wojskowego, który ma oparcie w znowelizowanym prawie oświatowym. Nauczanie wojskowe w OPW obejmuje szkolenie zasadnicze w klasach I–III liceum i klasach I–IV technikum, w trakcie którego
są realizowane zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz obóz szkoleniowy w klasie IV liceum i klasie
V technikum. Minimalna liczba zajęć realizowanych w ramach programu w obu typach szkół to 230 godzin, w tym 53 godziny zajęć teoretycznych i 177 godzin zajęć praktycznych. Są one przeprowadzane zarówno w szkole jak i w „patronackiej” jednostce wojskowej. Liczba uczniów w oddziale przygotowania wojskowego w danym roku szkolnym wynosi nie więcej niż 30. Za realizację programu odpowiadają organy prowadzące szkoły. Po zakończeniu nauki mogą liczyć m.in. na odbycie skróconej służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem i uzyskaniem specjalności wojskowej. Po jego zdaniu mogą ubiegać się o przyjęcie do służby wojskowej. Mogą też liczyć na dodatkowe punkty przy ubieganiu się o przyjęcie na uczelnie wojskowe.
MON oferuje nie tylko wsparcie merytoryczne, realizowane również w oparciu o „patronackie” jednostki wojskowe, ale również finansowe – dotacja obejmująca 80 procent może być przeznaczona na zakup wyposażenia lub stroju ucznia, inspirowanego mundurem wojskowym. Na same tylko indywidualne pakiety ubiorcze dla 3500 uczniów MON przeznaczył w 2020 roku 3,5 mln z dotacji celowej
A co, gdy nie masz sprecyzowanych planów albo boisz się, że nawet jeśli myślisz o wojsku, za kilka lat możesz zmienić zdanie? Nie martw się, to tylko propozycja. Potraktuj ją jako kolejne drzwi, które otwierają się przed tobą. Zatem nic, czego się nauczysz, się nie zmarnuje. Zdecydowana większość absolwentów i obecnych uczniów wypowiada się o swoim doświadczeniu w klasach o profilu wojskowym w samych superlatywach. Niezależnie od ostatecznych wyborów zawodowych to dla nich okazja do nabycia pewności siebie, przełamania wewnętrznych barier, przeżycia wspaniałej przygody, poznania ciekawych ludzi.
—————————————————————————————————————————-
Masz pytania, zadzwoń do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Świnoujściu tel. 261 243 322, wyjaśnimy wszystkie nurtujące Cię problemy oraz pomożemy w wyborze najlepszej ścieżki edukacji wojskowej dla Ciebie.
———————————————————————————————————————-

Szef Wydziału Rekrutacji
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Świnoujściu
mjr Piotr SUSKI