Koncert mistrzów


W zeszły piątek w katedrze w Kamieniu Pomorskim odbył się ósmy już koncert 53. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim. Tradycyjnie rozpoczęła go część organowa, podczas której wyjątkowo licznie zgromadzona w kamieńskiej świątyni publiczność usłyszała jednego z najwybitniejszych polskich organistów, mistrza improwizacji organowej prof. Juliana Gembalskiego, kierownika Katedry Organów i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Wirtuoz ten występował w Kamieniu Pomorskim, począwszy od 1978 r., wielokrotnie. W latach 2003-2004 nadzorował prace konserwatorskie kamieńskich organów prowadzone przez Zakład Organmistrzowski Władysława Cepki. Profesor Gembalski jest autorem wielu prac z zakresu historii organów na Śląsku, problematyki ochrony oraz konserwacji zabytkowych organów. W 2004 r. założył Muzeum Organów Śląskich, działające przy katowickiej Akademii Muzycznej, będące pierwszą tego typu placówką muzealną w Europie Środkowo-Wschodniej.
W dwóch częściach organowych piątkowego koncertu słuchacze usłyszeli utwory Johanna Adama Reincken’a, Georg’a Böhm’a, Johann’a Christian’a Rinck’a w odsłonie pierwszej oraz samego Juliana Gembalskiego w drugiej. Jego Suita na zabytkowe organy skomponowana w 2015 r. specjalnie na instrument w Kazimierzu Dolnym, który, obok organów w Olkuszu, jest najstarszym w Polsce, była ostatnim utworem organowym wykonanym podczas koncertu owacyjnie przyjętym przez słuchaczy.
Podczas części kameralnej katedra kamieńska wypełniła się muzyką w wykonaniu wirtuoza skrzypiec Konstantego Andrzeja Kulki oraz wiolonczelisty młodego pokolenia Macieja Kułakowskiego. Dla prof. Kulki, pracownika naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu Fryderyka Chopina w Warszawie, jednego z najwybitniejszych współczesnych polskich skrzypków, koncertującego niemal na całym świecie, był to kolejny występ na festiwalu w Kamieniu Pomorskim. Zadebiutował na nim czterdzieści siedem lat temu, 18 czerwca 1970 r., podczas koncertu inauguracyjnego VI Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim, który odbył się w sali konferencyjnej kamieńskiego ratusza oddanego do użytku nieco ponad rok wcześniej po trwającej od 1966 r. odbudowie ze zniszczeń wojennych.
Część kameralną koncertu rozpoczęło Preludium z I Suity na wiolonczelę solo G-dur wielkiego Jana Sebastiana Bacha (którego utwory na kamieńskim festiwalu prezentowane są najczęściej) w wykonaniu, debiutującego w Kamieniu, Macieja Kułakowskiego, studenta berlińskiego Uniwersytetu Sztuk Pięknych oraz Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, laureata X Międzynarodowego Konkursu Wiolonczelowego im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie, który odbył się dwa lata temu i tegorocznego prestiżowego Konkursu Muzycznego Królowej Elżbiety Belgijskiej w Brukseli. Następnie katedra kamieńska wypełniła się muzyką Francesco Geminiani’ego, którego Affetuoso i Gigue z Sonaty na skrzypce solo zaprezentował prof. Konstanty Andrzej Kulka. Duet na skrzypce i wiolonczelę Ludwika van Beethovena wykonany przez obu artystów zakończył pierwszą część kameralną. W drugiej zaś zaprezentowali: Kaprys polski Grażyny Bacewicz – M. Kułakowski, Kaprys D-dur Karola Lipińskiego – K. A. Kulka oraz wspólnie Passacaglię Händla, po której owacja na stojąco kamieńskiej publiczności zachęciła artystów do bisowania.
Kolejny, dziewiąty niepowtarzalny koncert 53. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim rozpocznie się już w ten piątek, 4 bm., jak zwykle o godzinie 19.00. Wystąpią – niemiecki organista Johannes Geffert oraz poznański
Zespół Solistów „Lumen Vocale”, którzy zaprezentują utwory wielkich mistrzów jak i współczesnych kompozytorów.
Serdecznie zapraszamy!
Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamieńskiej