O Kamieniu Pomorskim z lat 1945-1990


23 maja minie 74. rocznica przybycia do naszego miasta grupy operacyjnej organizującej polską administrację na Ziemi Kamieńskiej. Kierował nią Władysław Jasiński (1904-1995) żołnierz Armii Krajowej i powstaniec warszawski, który został pierwszym polskim polskim starostą kamieńskim.
W 74. rocznicę wydarzeń z 1945 r. zapraszamy na prelekcję poświęconą historii Kamienia Pomorskiego w latach 1945-1990, stanowiącą próbę syntezy dotychczasowych badań nad tym okresem prowadzonych w naszym Muzeum.
Prelekcja odbędzie się 23 maja (w czwartek) o godzinie 17.00 w siedzibie Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej przy ulicy Adama Mickiewicza 34.
(MHZK)