Program SPOŁECZNIK 2018


Kamieński Dom Kultury zaprasza organizację pozarządowe i społeczników z powiatu kamieńskiego do wspólnych działań w ramach Programu Społecznik 2018 r, którego operatorem jest Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomożemy w skonkretyzowaniu pomysłu w ramach celów:
•wspierania i upowszechniania otwartych i aktywnych postaw obywatelskich,
•uwrażliwiania na potrzeby najbliższego otoczenia,
•wspierania i promowania wolontariatu, w celu budowy tożsamości i spójności społecznej,
•„transferu” dobrych praktyk i doświadczeń do innych subregionów Programu,
•zaangażowania obywateli w proces decydowania o kierunkach współpracy i rozwoju regionu.
Termin naboru wniosków upływa 25 kwietnia 2018
Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu telefonicznego 660 850 150.

Kamieński Dom Kultury