Przed 1 listopada


Przed zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych, już po raz siódmy, wspólnie z Towarzystwem Miłośników Ziemi Kamieńskiej i Uniwersytetem Trzeciego Wieku, rozpoczniemy akcję porządkowania cmentarzy znajdujących się na terenie naszej gminy. W piątek, 25 października, ze słuchaczami naszego UTW, będziemy porządkować nieczynny poniemiecki cmentarz w Radawce.
Dzień później, w sobotę – 26 października, będziemy porządkować opuszczone groby znajdujące się na Cmentarzu Komunalnym (w tym i te o znaczeniu historycznym, osób zasłużonych i pionierów Ziemi Kamieńskiej) oraz Cmentarz Wojenny w Kamieniu Pomorskim. Zbiórka w sobotę o godzinie 10.00 przed kaplicą.
Osoby, które do nas dołączą prosimy, o ile jest to możliwe, o zabranie ze sobą narzędzi ogrodniczych. Zapraszamy wszystkich chętnych do przyłączenia się do akcji!
Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej
oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamieńskiej