Ruszyły spotkania na Wioskach Kadekowskich!


W tym roku realizujemy projekt „Wioski Kadekowskie z Zespołem Stawnianki”, który otrzymał dofinansowanie dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2019 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019.

W ramach tego projektu, oprócz uczestnictwa w Wioskach Kadekowskich, Zespół Ludowy Stawnianki będzie miał utworzoną stronę internetową z archiwum i materiałami wideo oraz wydaną płytę z okazji 35-lecia działania Zespołu.
Kołowate Baby zwojowały region i nieustająco szerzyć będą tradycje współczesnej kultury ludowej na naszym regionie.

Plan działania:

1-dniowe spotkania:
10.00-13.00 – spotkanie dla dzieci. Zajęcia plastyczne, dydaktyczne, zabawy. Przewidziany jest również poczęstunek dla dzieci.

W programie: ROBIENIE LATAWCÓW, PUSZCZANIE LATAWCÓW, ZABAWY PODWÓRKOWE, SPORTOWE, WSPÓLNE ŚPIEWANIE, GRA NA INSTRUMENTACH, LEPIENIE Z GLINY, PLASTELINY, MALOWANIE NA SZTALUGACH, TEATRZYK KUKIEŁKOWY, MUZYKA…

17.00 – 20.00 – spotkanie dla dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych z Zespołem Ludowym Stawnianki.

Zespół będzie opowiadał o sobie, swoim stroju, tradycjach ludowych, historii… Nauczy uczestników pieśni ludowych i współczesnych, regionalnych piosenek ludowych, obrzędu ludowego, używania starych przedmiotów, rękodzieła, kulinariów…

Dzieci będą miały do dyspozycji zabawki, sprzęt sportowy oraz bańki.

Dalej odbędzie się biesiada przy ognisku, ze wspólnym śpiewaniem i zabawami.
Poczęstunek zapewniony.

DWUDNIOWE SPOTKANIA rozbijają część dla dzieci i tą z Zespołem na dwa dni (te same godziny).

Oferta zajęć dla dzieci może być rozszerzona również o różnego rodzaju zajęcia plastyczne i muzyczne oraz gości specjalnych.

FINAŁ WIOSEK KADEKOWSKICH Z ZESPOŁEM STAWNIANKI odbędzie się w Stawnie 29 sierpnia 2019 r., o godzinie 16.00.

Serdecznie Zapraszamy! Będzie swojsko i klimatycznie!