Święto Konstytucji 3 Maja w Dziwnowie


Tak jak co roku, Święto Konstytucji 3 Maja jest w Gminie Dziwnów związane z obchodami przy Pomniku Zwycięstwa, które poprzedzają uroczysta msza święta („Za Ojczyznę”, odprawiona w kościele parafialnym pw. Św. Józefa) oraz przemarsz spod kościoła pod w/w pomnik. Zaplanowane na godzinę 13.15 złożenie kwiatów, wojskowa asysta oraz okolicznościowe wystąpienia, zgromadziły u zbiegu ulic kpr. Koniecznego i Wybrzeża Kościuszkowskiego sporą grupę mieszkańców oraz gości.
Przypomnijmy, Konstytucja 3 Maja uchwalona 3 maja 1791 roku, była pierwszą w Europie (a drugą na świecie, po uchwalonej w Stanach Zjednoczonych) ustawą regulującą ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Jej zapisy, jak na owe czas bardzo nowoczesne (m.in. likwidacja szlacheckiego prawa do tzw. liberum veto, wzięcie pod ochronę państwa ludności z najniższych warstw społecznych czy trójpodział władzy) miały na celu stworzenie kompromisu pomiędzy szlachtą, a królem, przy jednoczesnym wprowadzeniu szeregu innych, stanowiących odejście od dotychczasowej formuły rządów, ram prawnych.

Ich celem była nie tylko znacząca zmiana w funkcjonowaniu państwa i nadanie mu nowego kształtu w zakresie kultury prawnej, ale też zwrócenie szerokiej uwagi na mieszkańców Rzeczypospolitej.

Do historycznych uwarunkowań odnosił się w swoim wystąpieniu podczas uroczystości przy pomniku, Burmistrz Dziwnowa – Grzegorz Jóźwiak. Mówiąc o roli, jaką odegrała Konstytucja 3 Maja w polskiej historii, mówił też o jej przesłaniu, którego celem było stworzenie silnego, respektującego prawo i szanującego mieszkańców państwa. Dużo uwagi poświecił także sytuacji obecnej, wskazując na potrzebę budowania jedności i dialogu, na szukanie obszarów, które mogą łączyć, tworząc przy tym fundament w budowaniu wzajemnego zaufania.
Wspomniał także o tym, że te bardzo uniwersalne dążenia są tak samo istotne w lokalnych społecznościach, gdzie tworzenie wspólnoty, przy wszystkich różnicach, to nie tylko kształtowanie lepszego jutra, ale też odniesienie dla przyszłych pokoleń.

Uroczystości uzupełnił apel pamięci oraz salwa honorowa. Na jej zakończenie przedstawiciele gminnych władz, delegacje jednostek administracyjnych, szkół oraz mieszkańców, złożyły okolicznościowe wieńce i wiązanki.
Ostatnim akcentem dzisiejszych obchodów, było złożenie przez gminną delegację kwiatów pod pomnikiem w Dziwnówku.

dziwnow.pl

zdjęcia: ZKA.pl