Tydzień Bibliotek w Kamieniu Pomorskim


W dniach 8-16 maja 2017 r. odbędzie się XIV edycja programu ?Tydzień Bibliotek?. Jego głównym celem jest podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Biblioteka powinna być postrzegana przez ludzi jako instytucja na trwale wpisana w pejzaż kulturowy,  by pozwalała zaspokoić różnorodne potrzeby w zakresie uczestnictwa w kulturze.
Oto program przygotowany przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Kamieniu Pomorskim:
8 MAJA
18.00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
Tematem spotkania będzie powieść Deborah Moggach pt. „Tulipanowa gorączka”.

9 MAJA
Dzień Otwarty

10 MAJA
17.00 Wernisaż Pani Marii Horoszkiewicz-Cioroch pt. „W głąb natury”

11 MAJA
II Wielkie Kamieńskie Dyktando
9.00 Uczniowie szkół podstawowych
12.00 Uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
17.00 Dorośli

12 MAJA
18.00 „Indiańska noc” w Bibliotece
Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku szkolnym na zabawy w świecie Indian.

16 MAJA
18.00 Teatr przy Stoliku – „Grace i Gloria”
Sztuka w wykonaniu aktorek z Teatru Współczesnego w Szczecinie.

Serdecznie zapraszamy!

PiMBP w Kamieniu Pomorskim