XX JESIENNE BIEGI PRZEŁAJOWE MIĘDZYZDROJE 2017


Pod hasłem : Doładuj się bieganiem!
REGULAMIN
I. ORGANIZATORZY :
Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzyzdrojach, Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach

II. CEL :
Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy ruchu, stymulującej rozwój fizyczny dzieci i młodzieży. Zapewnienie ciekawego, sportowego spędzenia czasu. Integracja dzieci i młodzieży szkół gminy Międzyzdroje
i województwa zachodniopomorskiego.

III. TERMIN I MIEJSCE :
Międzyzdroje 30. 09. 2017 r. ( sobota), godz.1100 boisko przy ul. Kolejowa 33.

IV. UCZESTNICTWO :
Prawo startu mają dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Odbędzie się również „Bieg Malucha”, niepełnosprawnych, pracowników oświaty, bieg OPEN kobiet
i mężczyzn oraz po raz piąty „Bieg na wysokich obcasach” i Nordic Walking!

V. DYSTANSE
Od 100 m – do 3.000 m według programu minutowego.

VI. ZGŁOSZENIA :
Zgłoszenie na listach zbiorczych, potwierdzone przez dyrektora szkoły i pielęgniarkę odnośnie przeciwwskazań do uprawiania biegów prosimy przesyłać na adres:
tel./fax.91 32 80 344, e-mail: sp1mz@wp.pl do 28.09.2017 r. oraz w dniu zawodów do godz. 1030.
Zawodnicy (uczniowie) nie zgłoszeni przez SZKOŁY muszą posiadać zgodę rodziców na udział w biegu oraz ważną legitymację szkolną.

VII. NAGRODY :
Pierwsza dziesiątka w każdej kategorii na MECIE otrzyma pamiątkowe koszulki!
Maluchy ( dziewczynki i chłopcy) (do rocznika 2011) – medale, słodycze, dyplomy
Puchary i dyplomy za miejsca I – III:
dziewczęta i chłopcy klas I – II ( r.2010 – 2009 ), dziewczęta i chłopcy klas III – IV ( r.2008– 2009),
dziewczęta i chłopcy klas V – VI ( r.2006 – 2005), dziewczęta i chłopcy klas VII ( r.2004 ),
dziewczęta i chłopcy klas II – III Gim.( r.2003 – 2002),
dziewczęta i chłopcy klas ponadgimnazjalnych ( legitymacja szkolna!),
pracownicy oświaty – bez kat. wiekowych- osobna klasyfikacja kobiet i mężczyzn
niepełnosprawni – bez kat. wiekowych, osobna klasyfikacja kobiet i mężczyzn
Bieg Otwarty „OPEN”– bez kat. wiekowych- osobna klasyfikacja kobiet i mężczyzn
Bieg na wysokich obcasach – bez kat. wiekowych ( obowiązuje obcas min.5 cm )
Nordic Walking – bez kat. wiekowych – osobna klasyfikacja kobiet i mężczyzn

Obowiązuje uczestnictwo w biegu w danej kategorii zgodnie z rocznikiem – nie klasą w szkole!

VIII. FINANSOWANIE :
Koszty organizacji zawodów pokrywają organizatorzy.
Koszty osobowe uczestnictwa pokrywają zgłaszające szkoły i zawodnicy.

IX. INNE :
Biegi odbędą się bez względu na pogodę. Uczestników obowiązuje: sprzęt sportowy, zgoda lekarza, pielęgniarki szkolnej lub zgoda rodziców na udział w biegach.
Biegi odbędą się zgodnie z przepisami PZLA, organizator zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu oraz wprowadzenie zmian, które zostaną podane do wiadomości w dniu zawodów.