Zaproszenie na spotkanie autorskie


Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej serdecznie zaprasza na spotkanie autorskie z mgr. Piotrem Piętkowskim, historykiem – mediewistą, archeologiem, doktorantem w Zakładzie Historii Polski i Powszechnej do XV w. Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, który zaprezentuje swą najnowszą książkę zatytułowaną „Rzeki pomorskie w świetle źródeł historycznych i archeologicznych do końca XII wieku” wydanej nakładem wrocławskiego wydawnictwa „Chronicon”. Spotkanie odbędzie się w tę sobotę, 5 bm., o godzinie 17.30 w siedzibie naszego Muzeum, przy ulicy Adama Mickiewicza 34, na tzw. Kwartale Dominikańskim.
Piotr Piętkowski zajmuje się historią Kościoła Katolickiego na Pomorzu Zachodnim. Przygotowuje obecnie dysertację doktorską poświęconą biskupstwu kamieńskiemu. Jest również autorem, wydanej dwa lata temu, książki „Biskupstwo pomorskie jako początek biskupstwa kamieńskiego”, którą zaprezentował w naszym Muzeum w grudniu 2015 roku.
(MHZK)