Zaproszenie na spotkanie autorskie


W dniu 22 września 2017 r. o godzinie 17 w Sali Widowiskowej Kamieńskiego Domu Kultury rozpocznie się spotkanie autorskie z Markiem Koprowskim. To znany pisarz, dziennikarz i reporter który od ponad czterdziestu lat zajmuje się losami Polaków na Wschodzie. Jako wysłannik kilku pism odbył ponad sto dwadzieścia podróży – od Brześcia po Sachalin i Kamczatkę, odwiedzając wszystkie kraje na obszarach postsowieckich. Plonem tych wypraw, oprócz tysięcy artykułów jest też kilkadziesiąt książek. Laureat nagrody Fundacji Polcul im. Jerzego Bonieckiego w 2007 r. za działalność na rzecz utrzymania kultury polskiej na Wschodzie. Ostatnio nakładem wydawnictwa Replika ukazały się dwa opracowane przez niego tomy Żołnierze Wyklęci. Wspomnienia i relacje oraz dwa tomy Wołyń. Wspomnienia ocalałych i integralnie związana z tą tematyka Akcja „Wisła„. Krwawa wojna z OUN-UPA.
Pan Marek Koprowski przybywa do powiatu kamieńskiego śladami dawnych mieszkańców kresów. To do powiatu Kamieńskiego po wojnie przybyło bardzo wielu mieszkańców Kresów Wschodnich. To tu przybyli dawni mieszkańcy miasteczka Brzozdowce, o ich losach, przeżyciach ma być nowa książka Pana Marka. Autorowi wielu poczytnych książek, zależy na spotkaniu z dawnymi kresowiakami i ich rodzinami.
W imieniu autora zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców powiatu kamieńskiego, szczególnie serdecznie Pan Marek Koprowski zaprasza dawnych mieszkańców Kresów Wschodnich oraz ich rodziny.

Kamieński Dom Kultury